Regisztráció...
     Részletes keresés
Főoldal > Regisztráció > Felhasználási feltételek
Regisztráció
Születési idő (A portált 18 évet betöltött személyek használhatják.)
Év
Regisztráció folytatásához el kell fogadnia a felhasználási feltételeket


Iparkodom.hu Portál Általános Felhasználási Feltételek

Kibocsátás dátuma: 2013.01.14

Kérjük, figyelmesen olvassa el az oldal felhasználási feltételeit!

Az Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával, ami az Iparkodom.hu portálon való regisztráció előfeltétele, online szerződés jön létre a Felhasználó és az Iparkodom.hu portált üzemetleltő ARVO Tanácsadó Kft. között, amit ezen dokumentum határoz meg. A változtatás jogát fenntartjuk.

1. Portál üzemeltetője, szellemi tulajdon

Az Iparkdom.hu portál tulajdonosa az
ARVO Tanácsadó Kft.
székhely: 1103 Budapest Gergely u. 40
adószám: 23882757-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-982663
e-mail: info@arvo.hu

Az Iparkdom.hu domain név, Iparkodom logó, Iparkodom védjegy kizárólagos tulajdonosa az ARVO tanácsadó Kft.

2. Portál használata

A portál célja, hogy az Ajánlatkérők és a Szakemberek számára egy olyan teret biztosítson, ahol könnyen egymásra találhassanak mindkét fél megelégedésére.

2.1. Regisztráció

Regisztrációkor minden új felhasználónak kötelezően el kell fogadnia az Iprakodom.hu portálra vonatkozó Általános Felhasználási Feltételeket.

Regisztrálni korlátlanul cselekvőképes nagykorú természetes személyeknek, illetve jogi személy esetén csak az erre meghatalmazott természetes személynek lehetséges. A regisztráció során a felhasználónak valós adatok megadása kötelező. Ha az Iparkodom.hu portál üzemeltetőjének tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós fenntartja a jogot, hogy hamis adatokat megadó felhasználókat figyelmeztetés nélkül törölhesse rendszeréből. Mindezen szabályozások ellenére az Iparkodom.hu portál üzemeltetője az ARVO Tanácsadó Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, hogy felhasználók által megadott információk maradéktalanul megfelelnek a valóságnak.

A regisztráció során megadott felhasználónév nem sértheti a hatályos törvényeket, vagy mások személyes jogait. A felhasználónak köteles gondoskodnia arról, hogy illetéktelenek kezébe ne juthassanak belépési adatai.

Az oldalról kitiltott Felhasználóknak tilos az újra regisztráció.

2.2. Szerepkörök a portálon

Ajánlatkérő: ajánlat kérést rögzíthet a portálon. A beérkező ajánlatok közül kiválaszthatja a nyertes ajánlatot. Az elvégzett munkáról értékelést írhat.

Szakember: olyan tevékenységet folytató természetes és jogi személy, aki megoldást nyújthat a rögzített ajánlatkérésekre. Árajánlatot adhat a rögzített ajánlatkérésekre. Lehetősége van a választott előfizetési csomagjának megfelelően egyéb nyilvános adatok megadására is, amivel tovább növelheti esélyeit a munka elnyerésében. A megadott adatok valódiságáért az Iparkodom.hu portál üzemeltetője nem vállal felelőséget, ugyanakkor hitelesítési folyamatával törekszik arra, hogy megbízható adatok jelenjenek meg a portálon. A Szakember bemutatkozó szövegében külső weblapokra hivatkozó hiperlinkek használata tilos.
Figyelem: az Iparkodom portálon ház körüli munkákkal, javításokkal, szerelésekkel, építkezéssel kapcsolatos feladatokat lehet ajánlatot kérni. Ennek megfelelően a portálon olyan szakterületeket és munka kategóriákat lehet rögzíteni, ami az előbbi feladatok elvégzéséhez szükséges. Olyan Szakemberek regisztrációját, akik ezekbe a tevékenységi körökbe nem férnek bele kérdés nélkül töröljük. Lehetőség van új szakterületek javaslására, amennyiben relevánsnak ítéli meg az oldal üzemeltetője kiegészíti a választható szakterületek körét.

2.3. Ajánlatkérés és ajánlat rögzítése

Az Ajánlatkérőnek törekedni kell arra, hogy minél pontosabb információkat adjon meg az elvégzendő munkáról, ebben segítségére vannak a minta leírások. Amennyiben a portál adminisztrátora azt veszi észre, hogy pontatlan, vagy valótlan információkat rögzített az ajánlatkérő első lépésként felfüggeszti az ajánlatkérést és felveszi a kapcsolatot az Ajánlatkérővel az ajánlatkérés adatainak tisztázása végett. Amennyiben ez a folyamat nem jár sikerrel az Adminisztrátornak lehetősége van minden indoklás és figyelmeztetés nélkül törölnie az ajánlatkérést.

Tiltott tartalmak ajánlatkérés rögzítésekor: ajánlatkérő kapcsolati és személyes adatainak említése a leírásban (ezt adatvédelmi szempontok miatt tilos rögzíteni), az oldalon érvényes netikettnek nem megfelelő tartalom (pl.: trágár szavak), hirdetésnek minősülő tartalom.

Tiltott tartalmak használata esetén az Adminisztrátornak lehetősége van az Ajánlatkérőt véglegesen kizárni az Iparkodom.hu portálról minden előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Szakembernek lehetősége van az Iparkodom.hu portálon kérdést feltennie az Ajánlatkérőnek még az ajánlatadás előtt, ami szükséges a pontos árajánlat kialakításához. Ezek a kérdések és válaszok mindenki számára nyilvánosak. Tiltott tartalmak mindkét fél részéről ezen kommunikációs csatornán: kapcsolati és személyes adataik említése (ezt adatvédelmi szempontok miatt tilos rögzíteni), az oldalon érvényes nettiketnek nem megfelelő tartalom (pl.: trágár szavak), hirdetésnek minősülő tartalom.

Tiltott tartalmak használata esetén az Adminisztrátornak lehetősége van a Felhasználót véglegesen kizárni az Iparkodom.hu portálról minden előzetes figyelmeztetés nélkül.

Szakembernek ajánlatadáskor törekednie kell, hogy minél pontosabban leírja mi az a szolgáltatás, amire az árajánlatot adja.

A Szakember tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő több szempont alapján választhatja ki a számára szimpatikus ajánlatot. Az Ajánlatkérőnek semmilyen esetben nem szükséges jelezni, illetve megindokolnia döntését a Szakemberek felé. A nyertes Szakember kiválasztása nem vonja maga után, hogy az Ajánlatkérőnek és Szakembernek ténylegesen sikerül megállapodnia a munka elvégzésében.

2.4. Közvetítői szerep

Az Iparkdom.hu egy internetes portál, ami lehetővé teszi, hogy az Ajánlatkérők és a Szakemberek egymásra találhassanak. Ez alatt sem az Ajánlatkérő (munkaadó) sem a Szakember (munkát elvégző) nevében nem jár el. A portál használatának segítségével létrejövő szerződésekben, az Ajánlatkérő és Szakember között, semmilyen formában nem veszt rész az ARVO Tanácsadó Kft. A munkával kapcsolatos bármely kérdést: ár, kivitelezési idő, garanciák, elvégzendő feladatok, anyagbeszerzés stb. a két félnek szükséges tisztáznia. Ajánlatkérő és Szakember között felmerülő vitás kérdések rendezésében semmilyen szinten nem vesz részt az ARVO Tanácsadó Kft.

2.5. Szakember értékelése

A munka elvégzése után az Ajánlatkérőnek lehetősége van a Szakember által elvégzett munkát értékelni. Kérjük, törekedjen a mindinkább a valóságot tükröző értékelést rögzítésére ezzel is segítve az oldal többi Felhasználóját. Valótlan, sértő, uszító jellegű a netikettet be nem tartó értékelések esetében fenntartjuk a jogot, hogy az értékelést törölhessük, adott esetben a Felhasználót kitiltsuk portálról. A portálon megjelenő Felhasználói tartalmakért a tartalom szerzője a felelős.

3. Használati költségek

Ajánlatkérők számára az oldal használata díjtalan.

Az oldalon megjelenő nyilvános tartalmakat bárki díjmentesen böngészheti.

Szakemberek számára az portálba épített eszközök elérhetősége előfizetői csomag által korlátozottak. Az előfizetői csomagok árai, az általuk biztosított eszközök köre és a csomagok lejárati ideje az aktuális előfizetői csomagok oldalon megtalálhatóak. http://iparkodom.hu/elofizetesek

4. Kommunikáció az oldalon

Az oldal felhasználói regisztrációkor elfogadják a portál kommunikációs etikai kódexét. Az etikai kódex be nem tartása esetén először figyelmeztetjük a felhasználót a másodszori megszegése az etikai kódexnek automatikus felhasználói törlést von maga után.

A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket.

A fentiek be nem tartása a Felhasználó végleges kitiltását vonhatja maga után.

5. Személyes adatok védelme

Az ARVO Tanácsadó Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnereinek és ügyfeleinek bizalmas információit; a tudomására jutó, az ügyfeleire vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel; azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez és fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel. Ezen kimutatások végeredménye csak olyan formában tehető közzé, illetve hozható harmadik személyek tudomására, amely egyedi azonosításra nem alkalmas. Az Ajánlatkérő személyes adatait kizárólag annak a Szakembernek adja át akit Ő nyertesnek választott ki, ezen kívül harmadik fél nem ismerheti meg ezen adatokat.

Csak olyan személyes adatokat kerülnek rögzítésre, amelyeket a felhasználó önkéntesen bocsátot rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a felhasználó kifejezetten hozzájárult.

A Szakember hitelesítési folyamatához szükséges megküldött személyes és céges okmányok másolatát cégünk nem tárolja. Ellenőrzés után, de legkésőbb a beérkezéstől számított két héten belül megsemmisítjük.

Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel, illetve töröljük azokat ehhez kérjük írjon az ugyfelszolgalat@iparkodom e-mail címre, vagy használja a portálon található kapcsolati űrlapot. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el az ugyfelszolgalat@iparkodom.hu címre.

6. Reklamáció, kapcsolati lehetőségek

Az ARVO Tanácsadó Kft. szolgáltatásával kapcsolatos véleményeket és panaszokat az erre létrehozott online kapcsolati formon juttathatja el a Felhasználó. A választ írásban a Felhasználó által megadott e-mail címre küldjük el. A panaszok a lehetőségek szerint azonnal, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidőn belül feldolgozásra kerülnek.

7. Egyéb információk

Aktuális előfizetői díjtáblázat: http://iparkodom.hu/elofizetesek

Az oldal tetejére